PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > Ginger > Instalacja z PC - Siemens

flag:us English Instalacja z PC - Siemens

Serdeczne podziękowania dla pana Roberta Kasperka za opis instalacji

  • W instalacji wykorzystamy program Siemens Data Suite, dostępny pod adresem
  • Pierwszą czynnością po zainstalowaniu programu powinna być konfiguracja połączenia z telefonem
  • Program ma formę eksploratora plików, otwieramy katalog Java/jam
  • Tworzymy katalog "Ginger" i kopiujemy do niego pliki Ginger.jar oraz Ginger.jad
  • Program dostępny jest w Menu>Rozrywka>Gry pod nazwą Ginger

Uwagi do opisu:

Serdeczne podziękowania dla pana Marka M.

  • Proces instalacyjny zależy od rodzaju posiadanego kabla - kabel DCA 540
  • Mniej uciążliwym programem jest SIMOCO
  • Docelowym katalogiem powinien być Java/jam/Applications
  • Najnowsza wersja oprogramowania wymaga aby każda aplikacja była w oddzielnym katalogu, a nie bezpośrednio w Applications
  • Ginger jest dostępna w Menu Rozrywka->Aplikacje