PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > Ginger > Instrukcja obsługi

flag:us English Instrukcja obsługi

Aby sprawdzić rozkład jazdy wybranej linii, musimy przejść przez kilka, następujących po sobie ekranów.

Wybór linii i opcje

Pierwszy ekran wymaga od nas podania nazwy (numeru) linii. Domyślnie akceptowane są jedynie nazwy numeryczne. Aby przejść do następnego kroku musimy wybrać Opcje->Dalej.

Ginger pamięta 10 ostatnich linii dla których sprawdzaliśmy rozkład jazdy. Są one dostępne w Opcje->Historia. Najczęściej sprawdzane rozkłady jazdy można uczynić bardziej dostępnymi dzięki funkcji "Blokuj" oraz "Blokuj wszystkie". Pozycje takie są oznaczone znakiem "*", znajdują się zawsze na początku listy Historii i nigdy nie są z niej usuwane. Funkcje "Odblokuj" oraz "Odblokuj wszystkie" pozwalają na odblokowanie pozycji, którymi nie jesteśmy już zainteresowani. Funkcja "Wyczyść" pozwala na usunięcie wszystkich pozycji Historii. Począwszy od wersji 3.3, możliwy jest dostęp do Rozkładu Chronologicznego z menu Historii. Po wybraniu jej, Ginger wyświetli rozkład chronologiczny dla wybranego przystanku (linia jest wówczas ignorowana, ponieważ rozkład chronologiczny uwzględnia wszystkich linii na danym przystanku).

Ginger pozwala także na wyszukanie wszystkich linii dostępnych na danym przystanku. Funkcja ta jest dostępna w Opcje->Przystanki. Ginger wyszukuje znajduje wszystkie przystanki, których nazwa zawiera wpisaną frazę (ignorując wielkość liter). Jeżeli nie istnieje taki przystanek, bądź jest ich więcej niż 10, zostaje zgłoszony błąd. Jeżeli istnieje dokładnie jeden taki przystanek, Ginger wyświetla od razu listę dostępnych linii. W przeciwnym wypadku Ginger zaprezentuje najpierw listę przystanków.

Jeżeli zamierzamy wpisać linię A, P, bądź N21, musimy wybrać Opcje->Nazwa dowolna.

Jeżeli Ginger podaje zły czas (wskazując najbliższy odjazd, bądź wyświetlając zegarek), możemy to skorygować w Opcje->Ustawienia zegarka. Wpisujemy tam przesunięcie czasu w formacie godzina:minuty, przy czym godzina może być ujemna np. -1:00, gdy zegarek spieszy się o godzinę. Ustawienia są zapisywane w pamięci telefonu, więc musimy je wprowadzać jedynie po reinstalacji Ginger.

Ginger umożliwia wybranie lini z listy, za pośrednictwem Opcje->Linie

Opcje zawierają także polecenie "O Ginger", w której można sprawdzić od kiedy jest ważny przechowywany przez Ginger rozkład jazdy oraz jej wersję. W nawiasach kwadratowych [] podany jest prefiks każdego miasta (np. Czerwonak [c] oznacza prefiks c dla Czerwonaka) którym należy poprzedzić nazwę linii (linia 12 w Czerwonaku nazywa się c12 w Ginger).

Wybór kierunku

Zdecydowana większość linii posiada dwie trasy. W takim wypadku Ginger wyświetla przystanki docelowe, pozwalając nam na wykonanie wyboru.

Wybór przystanku

Na tym ekranie Ginger wyświetla listę przystanków, wraz ze średnim czasem przejazdu od przystanku początkowego. Używając kursów góra/dół, bądź przycisków 2/8 możemy przewijać listę. Gdy wybrany przez nas przystanek jest podświetlony, przyciskiem 5, bądź Fire (jeżeli telefon taki posiada) wybieramy go. Kursorami poziomymi, bądź klawiszami 4/6 przesuwamy listę poziomo, jeżeli nazwa któregoś przystanku nie mieści się na ekranie.

Począwszy od wersji 3.4, Ginger działająca na telefonach wyposażonych w ekrany dotykowe pozwala na zaznaczenie przystanku poprzez jego dotknięcie.

Rozkład jazdy

Voila, rozkład jazdy !! Pamiętajmy o następujących zasadach:

 • Kursorami góra/dół, bądź klawiszami 2/8 przesuwamy rozkład pionowo.
 • Kursorami lewo/prawo, bądź klawiszami 4/6 przełączamy się między trybami Dni powszednie/Soboty/Niedziele i święta.
 • Klawiszami 1/3 przesuwamy ekran poziomo, gdy rozkład jazdy nie mieści się na ekranie.
 • Klawiszem # wyświetlamy zegarek. W wersji 3.0 zegarek został wzbogacony o czas do najbliższego odjazdu.
 • Dodatkowe informacje, związane z niektórymi odjazdami są oznaczone przez znaki #, $, * oraz litery alfabetu. Ich opis jest dostępny w Opcjach->Info.
 • W każdej chwili możemy cofnąć się do listy przystanków danej trasy przez polecenie Wróć. W taki wypadku czasy przejazdu są liczone od bieżącego przystanku.
 • Od wersji 3.0 Ginger pozwala na przełączanie się pomiędzy liniami dostępnymi na danym przystanku za pomocą poleceń Opcje->Przesiadki bądź Opcje->Przybliżone przesiadki. Proces wyszukiwania przesiadek jest pracochłonny dlatego proszę o kilka sekund cierpliwości. Opcje->Przesiadki pozwalają na wyszukanie linii dostępnych na fizycznie jednym przystanku i jest odpowiednikiem listy linii dostępnej na stronie MPK dla każdego przystanku. Opcje->Przybliżone przesiadki pozwalają na znalezienie wszystkich linii dostępnych na przystankach o danej nazwie.
 • Od wersji 3.3 Ginger pozwala na wyświetlenie odjazdów wszystkich linii na danym przystanku, za pomocą polecenia Opcje->Rozkład Chronologiczny. Ginger wyświetla odjazdy wszystkich linii dostępnych na danym przystanku, danego dnia, w przeciągu najbliższych 3 godzin. Aby zmienić dzień tygodnia, należy wybrać go na ekranie Rozkładu Jazdy i ponownie wybrać Rozkład Chronologiczny.
 • Polecenie Kierunki pozwala cofnąć się do ekranu wyboru kierunku.
 • Polecenie Linie pozwala cofnąć się do ekranu początkowego.
 • Począwszy od wersji 3.4, Ginger działająca na telefonach wyposażonych w ekrany dotykowe pozwala na przewijanie pionowe ekranu za pośrednictwem dotyku i na zmianę trybu odbywające się przez dotknięcie aktualnego trybu.

Instrukcja obsługi